english
ФирматаМашинитеОтливкитеНашите клиентиНашите предимстваконтакти
     

Нашите предимства ......................................................................................................................
- Висококвалифициран управленски, инженерен и изпълнителски персонал
- Дългогодишен опит в леярството
- Ежедневен и многократен цикъл на леене  при пълно натоварване на мощностите.
- Материално-техническо обезпечение за производство на широка гама от детайли
- Гъвкава производствена политика

 
(C) Машийн Дизайн 2009